2016. november 17., csütörtök

Charitatívný stolnotenisový turnaj - Holice

Jótékonysági asztalitenisz verseny -Gelle
2016.12.10 10 óra

 Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2016.12.1-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre    :grace.velkapaka@gmail.com Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 1.12.2016 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

Výročná členská schôdza +ples -Veľký meder

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Veľký Meder
Egészségkárosultak Szervezete Nagymegyer
 Meghívó – Pozvánka
 Zväz zdravotne postihnutých vo Veľkom Mederi Vás srdečne pozýva  na výroč členskú schôdzu spojenú s večerou a posedením pri hudbe, ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome mesta Veľký Meder, dňa 10.decembra 2016 o 18.00 hod.
A Nagymegyer-i Egészségkárosultak  Szervezete szeretettel meghívja Önt az évzáró tagsági gyűlésre, melyet a helyi kultúrházban tartunk 2016.december 10.-én /szombat/ 18.00 órai kezdettel.

18,00 kulturný program- kultúrműsor
18,50 správa o činnosti 2016 - 2016 évi beszámoló és a 2017-os terv         
19,20 večera - vacsora
20,00 posedenie pri hudbe - zenés szórakozás
21,00 oslávenie jubilantov - jubilánsok köszöntése
22,00 tombola
01,30 záver – befejezés
Každého srdečne očakávame !
Mindenkit szeretettel várunk !
Za tomboly vopred dakujeme – Tombolákat mindenkinek előre is köszönjük !
Vstupné obshuje :Hudba-večera – Zene – vacsora 
                             0,5 l minerálku, 2,5 dcl vína, 1 kávu, 1 zákusok
Vstupné  :Belépődíj  : 9 €

Od 21.00 hod. z doneseného – 21.00 órától batyuzás
Predseda ZO

Juliana Vozáriková
 Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2016.12.2-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre    :grace.velkapaka@gmail.com Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 2.12.2016 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

Stolnotenisová liga vozičkárov a stojacích – ročník 2016

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

Stolnotenisová liga vozičkárov a stojacích – ročník 2016

Termín: 3.12.2016
Miesto konania:Myjava                                                                                                        
VI. kolo

2016. november 15., kedd

ÉFOÉSZ fennállásának 35 éves évfordulója

ÉFOÉSZ fennállásának 35 éves évfordulója - Budapest parlament
Az Országgyűlés elnöke, Kövér László Úr fővédnöksége és részvételével
2016. november 30.-án 10 óra

VZ SZTPŠ - 25.11.2016

Návrh programu VZ SZTPŠ
1.      Prezentácia          14.30 – 15.00
2.      Otvorenie   privítanie hostí VZ SZTPŠ    
3.      Návrh a schválenie programu
4.      Návrh a schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov
5.      Návrh a schválenie mandátovej komisie
6.      Návrh a schválenie návrhovej komisie
7.      Návrh a schválenie štatútu, rokovacieho poriadku a volebného poriadku VZ
8.      Súhrnná správa predsedu SZTPŠ, generálneho sekretára a členov VV SZTPŠ
9.      Správa o hospodárení zväzu
10.    Správa konateľa Triumf Ducha s. r. o.
11.    Správa revíznej komisie
12.    Návrh na zmenu stanov
13.    Plán činnosti a rozpočtu
14.    Prestávka
15.    Diskusia
16.    Správa mandátovej komisie
17.    Správa návrhovej komisie
18.    Záver

29.    Večera

Stolnýtenis V.kolo

 Stolnotenisová liga vozičkárov a stojacích -Prievidza
13.11. 2016  10h

2016. október 10., hétfő

Výročná členská schôdza - Rohovce

   
Évzáró közgyűlés - Szarva
2016.10.15   14.00h