2017. június 4., vasárnap

Medzinárodný športový deň - Tata 2017

MEGHÍVÓ

Tisztelt Sporttársak!

Szeretettel meghívunk Benneteket Tatára,
az ÁHI Jóga Egyesület Esélynapjára, mozgássérültek, egészségkárosodottak, fogyatékkal élők  Sport, Egészségnapjára
 A rendezvény időpontja:  2017. július 23
 Versenyszámok:
darts, íjászat, teke, boccia, kislabda dobás, kapura rúgás
A helyezettek díjazásban részesülnek!
 Érkezés 9 óráig /kezdés ½ 10-kor/
Minden résztvevőnek ebédet, üdítőt biztosítunk
 Szeretettel várunk Benneteket!
 Bacsárdi József
az ÁHI Jóga Egyesület elnöke
 A rendezvény helyszíne: Tatai Diákotthon / a tavalyi rendezvény mellett/
Cím: 2890. Tata, Új út 21
 A versenyen mindenki saját felelősségére vehet részt!
Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2017.7.12-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre    :grace.velkapaka@gmail.com Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 12.7.2017 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE ZDRAVOTNE A TELESNE POSTIHNUTÝCH IV.GRACE-CUP


2017. május 11., csütörtök

Medzinárodný deň deti - Veľká Paka 2017

Nemzetközi gyereknap -Nagypaka
2017.6.3 -futbalpálya

Stolnotenisová liga


Stolnotenisová liga  stojacích – ročník 2017


 03.06.2017 II.kolo 10:00 Žarnovica

Športový deň - Bánská Bystrica 2017

                                                              P O Z V Á N K A
                      SZTP, Majerská cesta 73, Banská Bystrica Vás srdečne pozýva na
                                                   športové hry telesne postihnutých
                                                             ŠPORTOVÝ DEŇ
 KDE ?                    -   Areál pohostinstva HRONSEK
 KEDY ?                 -  17. jún 2017
 PROGRAM        -     Šípky
-     Štvorboj                                 
 Zraz účastníkov na 11,00 hod.
Účastnícky poplatok: členovia uhradia štartovné 2 €, nečlenovia 4 €, deti do 6.rokov zdarma, nad 6.rokov do 10.rokov 1 € a deti nad 10.rokov 2 €.                                    

V priebehu dňa sa bude podávať guľáš, na ktorý dávame  misky a lyžičky. K dispozícii je aj pohostinstvo priamo v areáli.
Tešíme sa na Vašu hojnú účasť a očakávame od Vás hodnotné športové aj mimo
                                                           športové výkony !
Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2017.5.20-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre    :grace.velkapaka@gmail.com Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 20.5.2017 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

Medzinárodný športový deň - Veľký Meder 2017

POZVÁNKA -  M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk  Önöket a polgármesteri kupa elnevezésű nemzetközi versenyre, amely 2017.június 10.-én a város polgármesterének fővédnöksége alatt kerül megrendezésre a nagymegyeri sportcsarnokban 9,30 órai kezdettel.

A versenykiírás :  Asztalitenisz   -     nők, férfiak, kerekesszékesek
                             Sakk                -     nyílt verseny
                             Darts               -      nők, férfiak, kerekesszékesek
                             Boccia             -      csapatok
                             Triatlon           -      nők, férfiak, kerekesszékesek
                                                            2x célbadobás,kapurarúgás,lengőteke
                                                         Autóügyességi verseny - női, férfi
                          
Díjak :                I.     II.      III.   Helyezések lesznek díjazva.
                                                                                           Vozárik Juliana
                                                                                                  elnök
Kérjük az egyesületünk tagjait,hogy 2017.6.2-ig jelezzék vissza részvételüket  a következő e-mail címre    :grace.velkapaka@gmail.com Prosíme členov organizácie,aby svoju učasť  potvrdili do 2.6.2017 na nasledujúcu e-mailovú adresu:  grace.velkapaka@gmail.com

2017. április 26., szerda

Stolnotenisová liga vozičkárov a stojacích – ročník 2017

Prosíme naších členov organizácie,ktorý sa chcú zaregistrovať a zúčasťniť sa na lige stojacích a vozičkárov stolnom tenise,aby svojú účasť nahlasili na nasledujúcej e-mailovej adrese : grace.velkapaka@gmail.com

Štatút stolnotenisovej ligy stojacich pre rok 2017 Štatút stolnotenisovej ligy SZTPŠ stojacich (TT6 – 10) pre rok 2017. OPEN súťaž v dvojhre bez rozdielu postihnutia v skupinách TT6 - 10.
 Dátum a kolo čas miesto
29.04.2017 I.kolo 10:00 Hlohovec          Spoločná
 03.06.2017 II.kolo 10:00 Žarnovica
12.08.2017 III.kolo 10:00 Ružomberok   Spoločná
16.09.2017 IV.kolo 10:00 Bratislava       Spoločná
21.10.2017 V.kolo 08:00* Žarnovica
11.11.2017 VI.kolo 10:00 Prievidza -      záver Spoločná

 kontakt na prihlásenie do súťaže: 0908912217, dobrotkazc@gmail.com Ľuboš Dobrotka Časový rozpis: · 9:00 hod do 9:30 hod prezentácia · 9:30 hod do 10:00 žrebovanie · 10:00 hod zahájenie turnaja .Ak sa hráč, alebo hráčka neprezentuje (môže aj telefonicky) podľa časového rozpisu, nemôže v príslušnom turnaji štartovať. Nepovoľujú sa žiadne výnimky. Ak sa hráč dostaví neskoro na prvý zápas, prehrá ho kontumačne v zmysle pravidiel, v ďalších zápasoch však môže pokračovať. Právo účasti: Právo štartu v súťaži má registrovaný člen SZTPŠ - v REGISPORTE s platnou lekárskou prehliadkou. V prípade nových hráčov, predloží hráč príslušné doklady na najbližšom kole. Pokiaľ tak neučiní, nebude pripustení do ďalšieho kola.

 Úhrada nákladov: Účastník štartuje na vlastné náklady, respektíve na náklady svojho klubu. Občerstvenie hradí usporiadateľ z dotácie SZTPŠ, ktorú dostáva organizátor na usporiadanie turnaja. Nie je povinnosť zabezpečiť teplé jedlo pre účastníkov, ale zabezpečiť občerstvenie v hodnote minimálne 3,80€/na prihlásenú osobu. V roku 2017 je schválená dotácia vo výške 250 € na samostatnú ligu stojacich pri spoločnej lige je jej výška 500€. Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu s výnimkami pre hru TPŠ, súboru predpisov a ustanovení tohto rozpisu. Žiadne iné výnimky nie sú možné. Hrací systém: Súťaž je rozdelená na dva skupinové stupne. Prvý stupeň v základných skupinách podľa počtu prezentovaných hráčov v kole. Druhý stupeň: do vyššej skupiny postupujú hráči umiestnení na popredných miestach v základných skupinách (počet postupujúcich určí rozhodca pri žrebovaní na začiatku kola). V nižšej skupine budú hrať ostatní hráči. Pri počte hráčov 5 a menej sa hrá v jednej základnej skupine každý s každým jedno kolo. v prípade časovej rezervy sa odohrajú aj štvorhry bez udeľovania bodov a záverečného ocenenia. Nasadzovanie Na prvom turnaji sa nasadí podľa konečného rebríčka z roku 2016. Na každom ďalšom turnaji podľa aktuálneho poradia prebiehajúceho ročníka 2017. Pri žrebovaní treba použiť tzv. hadí systém žrebovania, ktorý je najmodernejší nakoľko zaradenie majú všetci zúčastnení. Žrebovanie prevedie riadne delegovaný rozhodca spoločne s riaditeľom ligy. Bodovanie Výhra v základnej skupine 3b, výhra vo vyššej skupine 3b, v nižšej 2body za víťazstvo. Za celkové umiestnenie sa nebudú udeľovať bonusové body. Do konečného poradia sa započítavajú výsledky a body získané vo všetkých kolách. Pre rok 2017 sa bude hrať s loptičkami DHS *** Protesty Môžu sa podávať v zmysle SP hlavnému rozhodcovi s vkladom 20.- €. V prípade oprávneného protestu bude vklad vrátený, v opačnom prípade prepadá v prospech usporiadateľa. Hlásenie o turnaji Riaditeľ je povinný spracovať výsledky do elektronickej podoby a do troch dní po skončení turnaja zaslať na adresy : tps@sztps.sk + predsedovi ŠTK + reprezentačnému trénerovi. Výsledky budú zverejňované na zväzovej stránke www.sttp.sk. Právo štartu na Majstrovstvách republiky je podmienené účasťou minimálne na 1 kole ligy. Odmenení budú hráči na prvých troch miestach športovými pohármi a nákupnými poukážkami od firmy FUNSTAR s.r.o. 1. miesto šek 500.- €, 2. miesto šek 300.- € a tretie miesto 200.- € ŠTK stolného tenis, 03.02.2017